en ny setning kan noen ganger begynne midt i den forrige - men dette hører sammen med flyten og særpreget hos Ørstavik.

Språket drar en videre, slik Ruth i desperasjon må videre ...

Iblant er jeg liksom der, i fortellerens kjøtt.» ”Det kroppslige begjæret beskrives med språklig presisjon i ny roman.

Denne gangen skriver Ørstavik seksuelt og eksplisitt. Det utgjør en litterær linje mange lesere med glede bør følge" "Handlingen formidles i et stramt og sterkt språk, og som hun alltid når Hanne Ørstavik skriver går hun rett i kjernen av det hun ønsker å undersøke.

Det kan virke som et modig prosjekt, tematikken er dristig og hun viker ikke unna det ubehagelige.

kanskje den beste skildring av seksuell frustrasjon jeg har lest overhodet.

Ørstavik skildrer kroppens begjær, dens ulike svekne følelser, i en utildekket og saklig prosa som gjør det umulig å verge seg.

ei litterær utforsking av psykologien bak lengt og attrå.

Gjennom ein imponerande litterær kollasj har Ørstavik igjen vist at ho kan skape store rom for refleksjon" "Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux er på det utvendige planet en skildring av sex på vrangen.Likevel oppleves romanen som mer utadvendt enn tidligere ... Hun pakker alle ting - følelser, lysets skiftninger, noen nattetimer - omhyggelig inn i ordene og gjør det vakkert og nytt.Her er nydelige møter; mellom Abel og faren, mellom Lily og en gammel kvinne, mellom Ruth og et gulv i en kunsthall ...et uhyre taktilt språk, med malende og skremmende beskrivelser av menneskenes indre landskap» "Ørstavik har skrevet en farlig kjærlighetsfortelling som går mer rett på enn tidligere ...en eksistensiell kjærlighetsfortelling hvor seksualiteten er både ødeleggende, utforskende og viktig. Sårheten i Ruths møte med mannen som heller går på bordell enn å dele dagene med henne, er sterk ....Jeg synes å se en interessant og større vilje til vekslinger mellom det helt tydelige og det mer poetiske og dunkle hos Ørstavik denne gangen" "Hanne Ørstavik viser igjen at ho er biletkunstnaren i norsk litteratur ...